,

Ambi Pur Mint & Jasmine WC gélový čistič

2,80  (2,33  bez DPH)

+ Free Shipping
WC gélový čistič 750ml

Dostupnosť 4 na sklade

Ambi Pur WC gélový čistič odstraňuje vodný kameň. Zanecháva hygienicku sviežosť a príjemnú vôňu mentolu a jasmínu.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.
PRVÁ POMOC:

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Objem 750 ml   

Dovoz – RAKÚSKO

Hmotnosť 0,75 kg
Nákupný košík
0